Batibot Lyrics

by Alamid


Pagmulat ng mata, 
Langit nakatawa 
Sa batibot, 
Sa batibot 
Tayo nang magpunta 
Tuklasin sa batibot 
Ang tuwa, ang saya 


Doon sa batibot 
Tayo na, tayo na 
Mga bata sa batibot 
Maliksi, masigla.
Maliksi, masigla.


Dali, sundan natin 
Ang ngiti ng araw 
Doon sa batibot  
Doon sa batibot


Tayo nang magpunta 
Tuklasin sa batibot 
Ang tuwa, ang saya 


Doon sa batibot 
Tayo na, tayo na 
Mga bata sa batibot 
Maliksi, masigla
Maliksi, masigla

 Genres & Moods
Advertisement

Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics