(I:)
Ang bawat bata sa ating mundo
Ay may pangalan may karapatan
Tumatanda ngunit bata pa rin
Ang bawat tao sa ating mundo


(II:)
Hayaan mong mong maglaro ang bata sa araw 
Kapag umulan nama'y nagtatampisaw
Mahirap man o may kaya
Maputi, kayumanggi
At kahit ano mang uri ka pa 
Sa 'yo ang mundo pag bata ka 


Ang bawat bata sa ating mundo
Ay may pangalan may karapatan
Tumatanda ngunit bata pa rin
Ang bawat tao sa ating mundo


(III:)
Bawat nilikha sa mundo'y 
Minamahal ng Panginoon 
Ang bawat bata'y may pangalan 
May karapatan sa ating mundo 


(IV:)
Hayaan mong bigyan na lang ng pagmamahal 
Katulad ng sinadya ng Maykapal 
Mahirap man o may kaya 
Maputi, kayumanggi 
At kahit ano mang uri ka pa 
Sa 'yo ang mundo pag bata ka
Hoo - wa - hoo - wa, la la la...


Hayaan mong mong maglaro ang bata sa araw 
Kapag umulan nama'y nagtatampisaw
Mahirap man o may kaya
Maputi, kayumanggi
At kahit ano mang uri ka pa 
Sa 'yo ang mundo pag bata ka


Sa iyo ang mundo pag bata ka
Sa iyo ang mundo pag bata ka
Sa iyo ang mundo pag bata ka


Ang bawat bata sa ating mundo
Ay may pangalan may karapatan
Tumatanda ngunit bata pa rin
Ang bawat tao sa ating mundo


Bawat nilikha sa mundo'y 
Minamahal ng Panginoon 
Ang bawat bata'y may pangalan 
May karapatan sa ating mundo 


Ang bawat bata sa ating mundo
Ay may pangalan may karapatan
Tumatanda ngunit bata pa rin
Ang bawat tao sa ating mundo

 Genres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics