Kabilugan Ng Buwan Lyrics

by Apo Hiking Society


(I:)
KAPANAHUNAN NA NAMAN
NG PAGLALAMBINGAN
AT KASAMA KITANG MAMASYAL
SA KUNG SAAN
KABILUGAN NG BUWAN
AT ANG HANGIN AY MAY KALAMIGAN
AAKAPIN KITA MAHAL KO
SA BUONG MAGDAMAG


(II:)
PAGMAMAHALAN LANG NAMAN
ANG MARARANASAN
SA SARILING MUNDO TAYO LANG
ANG MAY ALAM
KABILUGAN NG BUWAN 
AT ANG HANGIN AY MAY KALAMIGAN
AAKAPIN KITA MAHAL KO 
SA BUONG MAGDAMAG


(III:)
HALINA’T PAKINGGAN
ANG AWIT NA DALA NG PAG-IBIG
MASAYA ANG MUNDO PAG KAPILING 
KITANG GANITO
HUWAG KANG HIHIWALAY AT ANG 
PUSO KO AY MALIGAYA
LAPIT NA, OH LAPIT PA


PAGMAMAHALAN LANG NAMAN
ANG MARARANASAN
SA SARILING MUNDO TAYO LANG
ANG MAY ALAM
KABILUGAN NG BUWAN 
AT ANG HANGIN AY MAY KALAMIGAN
AAKAPIN KITA MAHAL KO 
SA BUONG MAGDAMAG


HALINA’T PAKINGGAN
ANG AWIT NA DALA NG PAG-IBIG
MASAYA ANG MUNDO PAG KAPILING 
KITANG GANITO
HUWAG KANG HIHIWALAY AT ANG 
PUSO KO AY MALIGAYA
LAPIT NA, OH LAPIT PA


KAPANAHUNAN NA NAMAN
NG PAGLALAMBINGAN
AT KASAMA KITANG MAMASYAL
SA KUNG SAAN
KABILUGAN NG BUWAN
AT ANG HANGIN AY MAY KALAMIGAN
AAKAPIN KITA MAHAL KO
SA BUONG MAGDAMAG


AAKAPIN KITA MAHAL KO
SA BUONG MAGDAMAG


AAKAPIN KITA MAHAL KO
SA BUONG MAGDAMAG


AAKAPIN KITA MAHAL KO
SA BUONG MAGDAMAG

 Genres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics