Panahon Ng Pag-Ibig Lyrics

by Apo Hiking Society


(CHORUS I:)
Sa panahon ng pag-ibig ang tanging nais ko
Maibigay sa bawat tao
Iisang pangarap na mula sa puso
Kapayapaan sa buong mundo


Sa panahon ng pag-ibig ang tanging nais ko
Maibigay sa bawat tao
Iisang pangarap na mula sa puso
Kapayapaan sa buong mundo


Sa panahon ng pag-ibig ang tanging nais ko
Maibigay sa bawat tao
Iisang pangarap na mula sa puso
Kapayapaan sa buong mundo


Tama na ang away, tama na
Tama na ang bintang sa bawat isa
Kalimutan ang galit buksan ang puso
Tanggapin ng pagmamahal


Sa panahon ng pag-ibig ang tanging nais ko
Maibigay sa bawat tao
Iisang pangarap na mula sa puso
Kapayapaan sa buong mundo


Sa panahon ng pag-ibig ang tanging nais ko
Maibigay sa bawat tao
Iisang pangarap na mula sa puso
Kapayapaan sa buong mundo


Tama na ang sama ng loob
Lumapit at akapin ang iyong irog
Kalimutan ang galit buksan ang puso
Tanggapin ng pagmamahal


Sa panahon ng pag-ibig ang tanging nais ko
Maibigay sa bawat tao
Iisang pangarap na mula sa puso
Kapayapaan sa buong mundo


Sa panahon ng pag-ibig ang tanging nais ko
Maibigay sa bawat tao
Iisang pangarap na mula sa puso
Kapayapaan sa buong mundo


Tama na ang wala kang paki
Ang ginagawa mo ay pagtitimpi
Kalimutan ang galit buksan ang puso
Tanggapin ng pagmamahal


Tama na ang paghihiganti
Sa hinanakit mo'y ikaw ang lugi
Kalimutan ang galit buksan ang puso
Tanggapin ng pagmamahal


(CHORUS 2:)
Sa panahon ng pasko ang nais ng mundo
Makatanggap ng isang regalo
Iisang pangarap na mula sa lahat
Kapayapaan sa bawat tao


Sa panahon ng pasko ang nais ng mundo
Makatanggap ng isang regalo
Iisang pangarap na mula sa lahat
Kapayapaan sa bawat tao


Sa panahon ng pasko ang nais ng mundo
Makatanggap ng isang regalo
Iisang pangarap na mula sa lahat
Kapayapaan sa bawat tao

 Genres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics