Panalangin ko sa habang buhay
Makapiling ka Makasama ka
Yan ang panalangin ko


At hindi papayag ang pusong ito
Mawala ka sa 'king piling
Mahal ko iyong dinggin


Wala nang iba pang mas mahalaga
Sa tamis na dulot ng pag-ibig natin dal'wa
At sana nama'y makikinig ka
Kapag aking sabihing minamahal kita


Panalangin ko sa habang buhay
Makapiling ka Makasama ka
Yan ang panalangin ko


At hindi papayag ang pusong ito
Mawala ka sa 'king piling
Mahal ko iyong dinggin


Wala nang iba pang mas mahalaga
Sa tamis na dulot ng pag-ibig natin dal'wa
At sana nama'y makikinig ka
Kapag aking sabihing minamahal kita


Panalangin ko sa habang buhay
Makapiling ka Makasama ka
Yan ang panalangin ko


At hindi papayag ang pusong ito
Mawala ka sa 'king piling
Mahal ko iyong dinggin


Panalangin ko sa habang buhay
Makapiling ka Makasama ka
Yan ang panalangin ko


At hindi papayag ang pusong ito
Mawala ka sa 'king piling
Mahal ko iyong dinggin


Panalangin ko sa habang buhay
Makapiling ka Makasama ka
Yan ang panalangin ko

 Genres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics