Sanggol Na Mahiwaga Lyrics

by Apo Hiking Society


Sanggol na mahiwaga'y darating na
At alay Niya sa 'tin ay pag-asa
Ating tanggapin ang Kanyang pagmamahal


Kapag sasapit na ang araw ng Kanyang kaarawan
Ang bawat puso sa mundo ay puno ng kasiyahan
Nagpapalitan ng mga regalo at nagbibigayan
Pagkat ito ay pagdiriwang ng ating kaligtasan


Halina mga kapitbahay, kapatid, kaibigan
Tayo'y magsama-sama at ito'y ating paghandaan
Itabi na lang ang galit at tayo'y magmahalan
Tanggapin natin ang Bata sa 'ting buhay't tahanan


Sanggol na mahiwaga'y darating na
At alay Niya sa 'tin ay pag-asa
Ating tanggapin ang Kanyang pagmamahal


Sanggol na mahiwaga'y narito na
At dala Niya ang ating pag-asa
Tanggapin ang Kanyang pagmamahal


Maligayang Pasko sa inyo Kami ay pakinggan
Mula sa puso'ng aming awit para sa sanlibutan
Itabi na lang ang galit at tayo'y magmahalan
Tanggapin natin ang Bata sa 'ting buhay't tahanan


(AD LIB)


Sanggol na mahiwaga'y darating na
At alay Niya sa 'tin ay pag-asa
Ating tanggapin ang Kanyang pagmamahal


Sanggol na mahiwaga'y narito na
At dala Niya ang ating pag-asa
Tanggapin ang Kanyang pagmamahal


Sanggol na mahiwaga'y darating na
At alay Niya sa 'tin ay pag-asa
Ating tanggapin ang Kanyang pagmamahal

 Genres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics