Sasaya Ang Pilipinas Lyrics

by Apo Hiking Society


Bakit natin ipipilit ang komunismo sa ating bansa?
Samantalang ang mismong mga bansang KOMUNISTA ay nag-aaklas pa
dahilan sa hindi magandang sistema ng pamahalaang Komunista!


Mga kababayan!
Huwag kayong padadala sa matatamis na pangako ng mga komunistang nagnanais na magpabagsak sa demokrasya ng ating bansa.....


Ang bansang kumiunista ay walang kinikilalang DIYOS!

 Genres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics