Sige lang, magtaksil ka
Sa pangako mo
At alam kong marupok ka
Sa mga tukso
Sige lang, lumimot ka
Sa pag-ibig ko
Tandaan mo lang, pag nagsawa ako
Makikita mo


Maraming ibig pumalit din sa iyo
Matiyaga sila na naghihintay
Sa pagbagong isip ko
May pag-ibig pang iba
Isang araw ay makikita mo


Alam ko na mahirap
Magpakatapat
Kung tukso ay marami
At lumalapit
Di ako namimilit
Na magbago ka
Tandaan mo lang, pag nagsawa ako,
Makikita mo


At kung umibig sa iba ang puso ko
Kung magsisi ka ay sori na lang
Kasalanan mo na 'yan
Sayang ang pag-ibig ko
Isang araw ay makikita mo


... Makikita mo
... Makikita moGenres & Moods
Advertisement

Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics