Pagguhit Ng Bilog Lyrics

by Color It Red

 

Siyam na buwan akong naglalakbay
Pababa sa sanga ng langit
Hindi ko pa man nakikita
Dinig ko na ang pag-uukit


Nangungusap ang hintuturo
Sa sikreto ng isang bilog
Nagtatanong kung ito'y pagsuyo
O dala lang ng matinding libog


May gusto ako ayaw sa akin
Ang ayaw ko'y lapit ng lapit
May isinilang na ligawin
Ang iba'y naghahabol kapit


Sa buhangin paulit-ulit
Bilog na takbo ng pag-ibig
Silipin natin ang pagsungkit
Ng ilang pusong humihimig, oh


May gusto ako ayaw sa akin
Ang ayaw ko'y lapit ng lapit
May isinilang na ligawin
Ang iba'y naghahabol kapit


Nangungusap ang hintuturo
Sa sikreto ng isang bilog
Nagtatanong kung ito'y pagsuyo
O dala lang ng matinding libog


May gusto ako ayaw sa akin
Ang ayaw ko'y lapit ng lapit
Ang ayaw ko'y lapit ng lapit
May gusto ako ayaw sa akin
Ang ayaw ko'y lapit ng lapit

 Genres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics