Promotor Lyrics

by Danita Paner

Aandar na,  O eto pa
Wala ng iisipin pa
Kanina pa nakatanga
Iwan ang rosas mong ganda
Libre ang biyahe pataas
Sumama na, saan ka pa
Aandar na,  aandar na


Maganda ang sikat ng buwan
Huwag bababa d'yan ka lang
Kanina pa tinitipid
Sana parati kang katabi

        
Aandar na, O eto pa
Wala ng iisipin pa
Aandar na, O eto pa
  
   
Wala ng iisipin pa
Na na na na na...
Aandar na, O eto pa
Wala ng iisipin pa
Aandar na, O eto pa
Wala ng iisipin paGenres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics