Alay Sa Mga Nagkamalay Noong Dekada Nobenta Lyrics

by Dicta License

Hinahamon muli ang bawat boses
Na tumutugon as tawag ng lahi
Bawat boses na sinilang noong
Dekada nobenta
Sariling interes lang daw
Ang yong nakikita.
Nababahala ang nakakatanda
Sabi-Sabi nila’y mahina
Yaring mga bata.
Laki sa layaw at hindi na handa.
Anong tugon ng kabataan sa
Agnitong pagkutya


Ang alay mo’y
Nilisan na ng panahon
Kumilos ng mga ubing
Hukayin ang nakalibing na
Alay mo.


Sa pagdating ng unos ay lubus na
Kinakailangang magtubos
Aking dekadang binabatikos.
Karanasan ay kapos.


‘Di raw tayo nakasama sa tunay
Na pagkilos.
Ngayon, kaya ako’y nagtatala
Bagong kasaysayan aking
Ilalathala.
Nang balang-araw mababalikan
Ko rin
Sa gunita ang mga kwento ay akin


Ang alay mo’y
Nilisan na ng panahon
Kumilos ng mga ubing
Hukayin ang nakalibing na
Alay mo.


Naiwan ka na ba?
Sabihin mo sa akin ang
Layunin mo
Naiwan ka na ba?


Ang alay mo’y
Nilisan na ng panahon
Kumilos ng mga ubing
Hukayin ang nakalibinGenres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics