Daloy Ng Kamalayan Lyrics

by Dicta License

Dumadaloy sakin
Bawat ilog, lawa at tubig-asin.
Dumadaloy sakin, 
Sa tinataglay kong lawak ng himpapawid


Makinig sa pahiwatig ng
Makatang galing sa modernong paraan.
Hanapin ang sariling ligaw
Sa makitid na daan at pagtanaw.
Ang pagmamalay wag na wag pabayaan
Nang makabangon ang perlas ng silanganan.
Isip mo at isip ko
Ginintuang sandata ng pagbabago


Tanong ng kababayan:
Paano makakapag-isip ang walang laman ang tiyan? 
Sino ang nagsabi
Na siya ang huhubog sa kinakabukasan


Madalas na 'di napapansin
Edukasyon ngayon ay kulang sa diin.
Ang ating mga silid aralan, 
Ang mga guro nagbebenta na lamang.
Pero di ako susuko sa tanong.
Pag-asa ko'y kakaibat ng aking dunong.
Doon tayo sa malayo tumingin.
Mahalin ang bukas na darating.


Dumadaloy…
Dumadaloy sa akin…
Dumadaloy sa iyo…Genres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics