Sugat Lyrics

by Dicta License

Ito ang mga sugat
Kapalaran ng isang nasyon
Iginuhit ng sibilisasyong kanluran
Layuning ibunyag ang katotohanan
Ngunit bitbit nga sandata't karahasan
Silang naturing bumigkas ng inyong pangalang 
Biniyagan ng inkaruwagan
Unti-unting naglaho ang natutunang kultura
Simulang 'di pagkilala sa mga sugat
Nalimutan na ang kinagisnang ritmo
Mga instrumento, liriko at tiyempo
Nasaan na nga ba ang mga testamento?
Bukod sa puso


Heto ang mga sugat
Mga sugat ko ‘to
Ang simula ng paghilom
Ang pagkilala ko 
Ang pagkilala ko
Sa mga sugat
Mga sugat mo ‘to
Ang simula ng paghilom
Ang pagkilala mo 
Ang pagkilala mo
Sa mga


Heto and mga sugat
Nakaukit sa kayumanggi kong balat
Tulad sa mgatekstong naisulat sa mga aklat
Buklatin ang kasaysayan ng pagkabigo
Ang sanhi kung ba't damdamin ay natuyo
Di ba tiwala ngayo'y nawasak sa dilim
Ang pagnanakaw mo ay di narin lihim
Itong kutura ay dapat hilumin
Sakit ng mga utak alipin
Tila yata naubos na silang
Nagmamahal sa bayan kong Ina
Ating alalahanin ang mga ugat


Heto ang mga sugat
Mga sugat ko ‘to
Ang simula ng paghilom
Ang pagkilala ko 
Ang pagkilala ko
Sa mga sugat
Mga sugat mo ‘to
Ang simula ng paghilom
Ang pagkilala mo 
Ang pagkilala mo
Sa mga


Hilumin mo ako
Sa mga galos ko
Sa mga galos na natamo 
Sa mga galos na natamo 
Sa mga galos na natamo 


Hilumin mo ako
Sa mga galos ko
Sa mga galos kong ito


Hilumin mo ako panahon
Sugat kong matagal nang nabaon 
Sugat kong matagal nang nabaon


Heto ang mga sugat
Mga sugat ko ‘to
Ang simula ng paghilom
Ang pagkilala ko 
Ang pagkilala ko
Sa mga sugat
Mga sugat mo ‘to
Ang simula ng paghilom
Ang pagkilala mo 
Ang pagkilala mo
Sa mga sugatGenres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics