Aba Aba Lyrics

by Dong Abay

Kasalanan ko kung bakit ka nagkaganyan
Kasalanan kong aba abang kalagayan


Ako'y hindi marunong lumingon sa pinanggalingan
Kaya walang mararating walang paroroonan


Ako'y laging naglalakad ng napakatulin
Kaya ako'y matitinik ng napakalalim


Kasalanan ko kung bakit ka nagkaganyan
Bakit ka aba aba ang kalagayan


Kasalanan ko kung bakit ka nagkaganyan
Kasalanan ko aba abang kalagayan


Ang kapalaran ko'y hindi ko hahanapin
Kaya't di dudulog lalapit ang talagang sa akin


Ako'y hindi naghahangad ng anumang kagitna
Kaya ni isang salop walang mawawalaGenres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics