Tuyo Lyrics

by Dong Abay

Ok lang kung tuyo na ang buhok
Tulog ka na kapag inaantok
Ok lang kung tuyo na ang batok
Punas pawis para di amoy putok
Ok lang kung tuyo na ang mata
Tapos na yatang umiyak diba
Ok lang kung tuyo na ang paa
Di ka na magkakaalipunga
Pero ano kung tuyo na ang dugo
Kahit tiyan may di na kukulo
Ano kung tuyo na ang puso
Baka maglaho ang pagsuyo


Dehins ok 
Dehins ok
Dehins ok
Dehins ok


Ok lang kung tuyo na ang laway
Magmumug ka muna bago magsuklay
Ok lang kung tuyo ng sinampay
May masusuot kana mamaya sa lamay
Ok lang kung tuyo na ang sulat
Ang tinta e di na mababakas
Ok lang kung tuyo na ang sugat
Wag ka lang magkakapeklat
Pero ano kung tuyo na ang gripo
Paano magsisipilyo sa lababo
Ano kung tuyo na ang poso
San maglalaba ng bra ang lola mo


Dehins ok 
Dehins ok
Dehins ok
Dehins ok


Ok lang kung tuyo na ang ubas
May pulutan na tayong pasas
Ok lang kung tuyo na ang gatas
May palamang keso bukas
Ok lang kung tuyo na ang baka
May kakainin na tayong tapa
Ok lang kung tuyo na ang buwaya
May pabrika ng sinturon at bota


Pero ano kung tuyo na ang balon
Aasa ka na lang ba sa ambon
Ano kung tuyo na ang talon
Di na mag-eenjoy sa bakasyon
Ano kung tuyo na ang sapa
Mamamatay mga butete't palaka
Ano kung tuyo na ang lawa
Luluwa ang mga mata ng mga isda


Dehins ok 
Dehins ok
Dehins ok
Dehins ok


Ok lang kung tuyong semento
Bawal juminggel sa pader na ito
Ok lang kung tuyo ng espalto
Wala ng swimming pool sa kanto
Ok lang kung tuyo na ang kable
Di ka na uli makukuryente
Ok lang kung tuyo ng kalye
Walang baha trapik na lang ang dyahe


Pero ano kung tuyo na ang gubat
Magugutom tayo ng nakahubad
Ano kung tuyo na ang dagat
Sa ibang planeta lumipat


Ok na ok 
Ok na ok
Ok na ok
Ok na ok
Ok na ok
Ok na ok
Ok na ok
Ok na okGenres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics