Amen Lyrics

by Frio


Ako ngayo’y sawi sa pagkakamakali
Ang dati kong gawi din a maikukubli
Patawad, minamahal patawad, o mahal


Lumipas ng gabi uumanaw ang dilim
At wari’y nagising sa palad ng lagim


Patawad, minamahal patawad, o mahal
Patawad, minamahal patawad, o mahal
Patawad, minamahal patawad, o mahal


Deseo mio
Mirra con el claridad del dia
Ta man carino con tu ojos


Dumb blank faces staring at the sun
To seek redemption never had begun
When will it ever be?
Oh, we lost our wastes lives
And we were slaves of our desire
We always seem to die
Tomorrow set us free (2x)
Amen (4x)


Patawad, minamahal patawad, o mahal
Ako ngayo’y sawi sa pagkakamaliGenres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics