Ilagay Mo Kid Lyrics

by Hagibis

Huwag na huwag kang mahihiya sa amin 
Huwag na huwag kang maiilang sa amin 
Oh hoh oh woh oh 
Kung sa tingin mo'y tama ka, kaibigan 


Sige lang kid, at huwag mong pipigilan 
Oh hoh oh woh oh 
Kahit na ano ang mga suot mo, kid 
Di baleng ganyan basta't ikaw ay kwela 


Basta't okey ka, sige lang nang sige 
At lahat sila'y walang pakialam 
Huwag na huwag kang mahihiya sa amin 
Huwag na huwag kang maiilang sa amin 


Oh hoh oh woh oh 
Kung sa tingin mo'y tama ka, kaibigan 
Sige lang kid, at huwag mong pipigilan 
Oh hoh oh woh oh 


Huwag mahihiya basta't kabutihan 
Makisama lang sa mga kaibigan 
Hanggang kaya mo, lagyan mo nang lagyan 
At iwasan lang ay ang panggugulang

 
Ilagay mo kid, kamayan mo 'ko 
Kamayan mo silang lahat 
Ilagay mo kid, kamayan mo 'ko 
Kaibigan tayong lahat 


Ilagay mo kid, kamayan mo 'ko 
Kamayan mo silang lahat 
Ilagay mo kid, kamayan mo 'ko 
Kaibigan tayong lahat 


Huwag na huwag kang mahihiya sa amin 
Huwag na huwag kang maiilang sa amin 
Oh hoh oh woh oh 
Kung sa tingin mo'y tama ka, kaibigan 


Sige lang kid, at huwag mong pipigilan 
Oh hoh oh woh oh 
Kahit na ano ang mga suot mo, kid 
Di baleng ganyan basta't ikaw ay kwela 


Basta't okey ka, sige lang nang sige 
At lahat sila'y walang pakialam 
Ilagay mo kid, kamayan mo 'ko 
Kamayan mo silang lahat 


Ilagay mo kid, kamayan mo 'ko 
Kaibigan tayong lahat 
Ilagay mo kid, kamayan mo 'ko 
Kamayan mo silang lahat 


Ilagay mo kid, kamayan mo 'ko 
Kaibigan tayong lahat 
Ilagay mo kid, kamayan mo 'ko 
Kamayan mo silang lahat 


Ilagay mo kid, kamayan mo 'ko 
Kaibigan tayong lahat 
Ilagay mo kid, kamayan mo 'ko 
Kamayan mo silang lahat 


Ilagay mo kid, kamayan mo 'ko 
Kaibigan tayong lahat Genres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics