Magkabilaan Lyrics

by Joey Ayala

Ang katotohanan ay may dalawang mukha
Ang tama sa’yo ay mali sa tingin ng iba
May puti, may itim, liwanag at dilim
May pumapaibabaw at may sumasailalim


Ang tubig ay sa apoy, ang lupa ay sa langit
Ang araw ay sa gabi, ang lamig naman ay sa init
Kapag nawala ang isa ang isa’y di mababatid
Ang malakas at ang mahina’y magkapatid


Magkabilaan ang mundo


Ang hirap ng marami ay sagana ng ilan
Ang nagpapakain, walang laman ang tiyan
Ang nagpapanday ng gusali at lansangan
Maputik ang daan tungo sa dampag tahanan


May mga haring walang kapangyarihan
Mayroon ding alipin na masmalaya pa sa karamihan
May mga sundalo na sarili ang kalaban
At may pinapaslang na nabubuhay ng walang hanggan


Magkabilaan ang mundo


May kaliwa’t may kanan sa ating lipunan
Patuloy ang pagtutunggali patuloy ang paglalaban
Pumanig ka, pumanig ka, huwag ng ipagpaliban pa
Ang ‘di makapagpasiya ay naiipit sa gitna


Bulok na ang haligi ng ating lipunan
Matibay ang pananalig na ito’y palitan
Suriin mong mabuti and iyong paninindigan
‘Pagkat magkabilaan ang mundo


Magkabilaan ang mundoGenres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics