Sariwang Hangin Lyrics

by Joey Ayala

Sariwang hangin umihip ka
Dahon ng puno'y dalhin mo na
Sa kaibigang wala rito
Naroon, naroon sa malayo


Sariwang hangin umihip ka
Ipaalala mo sa kanya
May punong-kahoy na naghihintay
Sa dulo ng paglalakbay


At sa ilalim ng puno
May nag-iisang nakaupo
Sariwang hangin naglalaro
Sa mga dahon nitong puso


At sa sanga sa tugatok
Kay raming bunga nangaalok
Sariwang hangin pitasin mo
Ang mga bunga nitong puso


Sariwang hangin umihip ka
Bunga ng puso'y dalhin mo na
Sa kaibigang sinisinta
Hinihintay, hinihintay kitaGenres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics