Now And Forever Lyrics

by Kyla


Kapag sinabing magpakailanman
Ito'y pangako hanggang kamatayan
Hindi tumatapat ang pagmamahal
Tumatamis, habang tumatagal


Kapag sinabi mong walang hanggan
Hindi lamang taon ang binibilang
Ang tunay na pag-ibig ay 'yong dinggin
Bumubulong sa ihip ng hangin


(CHORUS:)
Pangako ko ngayon at kailanman
Araw gabi ikaw ay hahagkan
Magkulang man ang panahon hinding-hindi kita tatalikdan
Now and forever ngayon at kailanman


Ooh...


Pangako ko ngayon at kailanman
Araw gabi ikaw ay hahagkan
Magkulang man ang panahon hinding-hindi kita tatalikdan
Now and forever ngayon at kailanman


Now and forever
Ngayon at kailanman

 Genres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics