Anggulo Lyrics

by MilesExperience

Hindi pa ba
Matatapos ang pagsubok na 'to?
Paano ba
Malaman na kung
Ano ang masaya?
Hindi ko alam
Kung tama ba ang hatid nito
Bahala na
Pasensya na
Hindi ko alam
Pwede bang
Sabihin tayo'y ayos lang?
Isang patak
Ng luha mo,
Alam ko na
Anong sagot
Sa dapat bang itigil na 'to?
Tanong ko din,
"Tuloy pa ba?"
Huminto
Magising
Tumingin
At magpahinga
Nagtanong
Pwede bang
Huminga
Huminga-aah-aah
Huminga-aah-aah
Huminga
Huminga
Tama na
Ang hirap sabihing, pwede pa
Ang sabi mo
Ay, "Ayos lang"
Hindi pala
Napapansin
Ba ng tao 'yang kalungkutan mo?
Pagod tayo pero kita ko
Huminto
Magising
Tumingin
At magpahinga
Nagtanong
"Pwede bang
Huminga?"
Huminga-aah-aah
Huminga-aah-aah
Huminga
HumingaGenres & Moods
Advertisement

Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics