Elesi Lyrics

by Paolo Onesa


'Pag automatic na ang luha
Tuwing naghahating-gabi
'Pag imposibleng mapatawa
At 'di na madapuan ng ngiti


Kumapit ka kaya
Sa akin nang ikaw ay
Maitangay sa kalayaan ng ligaya
Tayo na, tayo na
Ika'y magtiwala
Sapagka't ngayong gabi ako ang
Mahiwagang elesi


'Pag komplikado ang problema
Parang relong made in Japan
At para ring sandwich na
Nasa lunchbox mong nawawala
Nabubulok na sa isipan


Kumapit ka kaya
Sa akin nang ikaw ay
Maitangay sa kalayaan ng ligaya
Tayo na, tayo na
Ika'y magtiwala
Sapagka't ngayong gabi ako ang
Mahiwagang elesi


Minsan ako'y nangailangan
Dalian kang lumapit sa akin
Ibinulong mo kaibigan
"Ako ang iyong liwanag sa dilim"


Kumapit ka kaya
Sa akin nang ikaw ay
Maitangay sa kalayaan ng ligaya
Tayo na, tayo na
Ika'y magtiwala
Sapagka't ngayong gabi ako ang
Mahiwagang elesi

 Genres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics