Ayon Sa Kanya Lyrics

by Razorback


Sa mga oras na ganito hinahanap ang Diyos
Matamlay, burado ang alaala, barado ang puso.


Malayang hangin ang kapiling
Sana naman ay malayo na ngayon ang mararating…


Sa kalungkutan at galak, ako’y malayo sa tapat.
Dilat man ako o umidlip, ang mundo ko ay panaginip.


Malayang hangin ang kapiling
Sana naman ay malayo na ngayon ang mararating…


Paalam na. Sana’y naririnig mo ako…

 Genres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics