Diwata Lyrics

by Razorback


Mata namin ay nagkita. Ako'y naubusan ng hininga.
"Hello" ang kanyang sinabi, ako naman ay natameme.
Bigla na lang kumulog, karsunsilyas ay nahulog.
Itim ang aking nakita, sa kadiliman may isang diwata.


Binitawan, iniwanan, di hamak babalikan.
Mahal ko pala'y isang... Diwata.


Nasa'n ka na ba, Ina? Ngayon ay wala na akong kasama.
Kung dyan-dyan ka lang dadapo, ang galit ko hindi maglalaho.
Kailangan ko sa'yo, magpakita ka na, huwag ka ng magtago.
Iyong sikreto, sa akin mo ilihim.
Ang sabi niya sa akin, "Ako'y diwata si dilim".


Masarap gumising sa isang bagong araw.
Problema lang, Ina'y lulubog lilitaw,
Isang gabi lang ang hihingin sa 'yo.
Sige na't pagbigyan… limang minuto.


Sige na, sige na. Baka pwedeng pagbigyan.
Limang minuto lang... ah, diwata!


Sinesuwerte ka ba o minamalas ako?
Ano bang nagawa ko't ako'y naganito?
Kailan ka kaya muling makikita? Sa multo huwag ka ng magtiwala.


Sige, lumubog ka't lumitaw …

 Genres & Moods
Advertisement

Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics