Lakad Lyrics

by Sandwich


Paglumakad ka sa init
Magdala ng sumbrero
Para di mainitan
Ang iyong bumbunan


Paglumakad sa ulan
Magdala ka ng kapote
O kaya'y pulang payong
Para di ka sipunin


Maglakad sa araw
Maglakad sa buwan
Tipid sa pamasahe
Pampatibay ng katawan
Tu,tri,por


Paglumakad sa baha
Magsuot ng bota
Para manatiling tuyo
Ang mga paa


Paglumakad sa dilim
Magbaon ng flashlight
Para di ka maligaw
At lamunin ng mamaw


Paglumakad ka sa putik
Magbaon ng pampalit
Siguradong tatalsik
Malapot at malagkit


Paglumakad ka sa gubat
Magdala ng itak
Panghawi sa daan
Tabi tabi po diyan

 Genres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics