Let Your Cell Phone Shine Lyrics

by Sandwich


Pagkatapos ng tugtugan
Bubuksan na ang ilaw
Paghupa ng palakpakan
May panibago nang araw
Pagkatapos magkantahan
Mamamaos nang konti
Kahit medyo nabingi
Uuwing nakangiti


Maraming salamat
Sa inyong pagdalo
At sa pag-uwi’y
Mag-iingat kayo


Pagkatapos magsayawan
Matutuyo ang pawis
Bubuksan ang labasan
Sabay-sabay ding aalis
Dadaan sa mini stop
Magmemeryendang konti
Tapos mahihiwalay
At sa susunod na tugtugan
Magkikita ding muli


Maraming salamat
Sa inyong pagdalo
At sa pag-uwi’y
Mag-iingat kayoGenres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics