Putik Lyrics

by Sandwich


Sa ibabaw ng bubong
Nakita kong nagunaw ang mundo


Pumasok sa pinto ng hindi inimbita (putik)
Nilamon ang lamesa, tv, radyo at sofa (putik)
Alaala sa mga larawan (putik)
Naglaho nang hindi nagpapaalam (putik)


Umakyat sa hagdan at sinakop ang silid (putik)
Kinain ang kama, tukador, cabinet, sahig (putik)
Naubos ang mga sapatos at damit (putik)
Libro, computer, cd, gitarang hindi maipagpapalit


Sa ibabaw ng bubong
Nakita kong nagunaw ang mundo
Sa ibabaw ng bubong
Nakita kong nagunaw ang mundo
Oh ooohh oh ooohh oh ooohh oh ooohh
Oh ooohh oh ooohh oh ooohh oh ooohh


Sa labas rumaragasang ilog ang kalsada (putik)
Inanod ang palengke at lahat ng paninda (putik)
Nagpatong-patong truck, jeepney at kotse (putik)
Buong bayan nagkulay tsokolate (putik)


Pagpalain ang mga nakaisip mangsagip
Inalay ang sarili at lumusong sa panganib
Buti na lang naiakyat si lola
Ngunit di kasing palad ang kapitbahay niya


Sa ibabaw ng bubong
Nakita kong nagunaw ang mundo
Sa ibabaw ng bubong
Nakita kong nagunaw ang mundo
Oh ooohh oh ooohh oh ooohh oh ooohh
Oh ooohh oh ooohh oh ooohh oh ooohh


Nagunaw ang mundo

 Genres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics