Stranded Lyrics

by Sandwich


Nakilala ko siya sa pila sa airport 
Naiwan kami ng eroplano
Labimpitong oras ko siyang kasama
Naghintay kaming mag-abang hanggang umaga


CHORUS:
Stranded sa airport.
Stranded sa airport.
Ayaw ko pang umuwi.
Ayaw ko pang umuwi.


Maubos na ang mga tao, 
huwag lang ang kwento.
Lumipad ang bawat minuto
Sabik na siyang umuwi, ako huindi pa.
Nais pang makapiling
Kungpwede lang sana.


(repeat first two lines of chorus)
(INSTRUMENTAL)


Stranded sa airport.
Stranded sa airport.


Stranded sa airport.
Stranded sa airport.
Stranded sa airport.
Stranded sa airport.
Ayaw ko pang umuwi.
Dahil di tayo magkikitang muli.

 Genres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics