Salamin Lyrics

by Slapshock


Nalunod na ako sa pagsisi
Napaso na ako sa apoy
Tinatago ko ang tunay kong sarili
Ito ang susi ko sa bandang huli


Nagiiba na ang damdamin ko
Lumilitaw ang tunay na kulay ko
Wag maniwala sa sinabi ko
Saltik ng dila kasing lamig ng Bato
at ngayon naririto


Aaminin ang tunay na anyo
sa harap ng salamin
Sasabihin ang tunay na anyo
sa harap ng salamin


Inilihim ko ang luha na inipon
Iginuhit sa balat ang sakit
Nilinlang ko na matibay ang sarili
Nilabanan ang araw at gabi


Nagiiba na ang damdamin ko
Lumilitaw ang tunay na kulay ko
Wag maniwala sa sinabi ko


Saltik ng dila kasing lamig ng Bato
at ngayon naririto


Aaminin ang tunay na anyo
sa harap ng salamin
Sasabihin ang tunay na anyo
sa harap ng salamin


Di na iniisip ang masukal na daan
Ako ngayon nagkukubli upang ikay mabalikan
sa iyong mundo


Aaminin ang tunay na anyo
sa harap ng salamin
Sasabihin ang tunay na anyo
sa harap ng salamin


Aaminin ang tunay na anyo
sa harap ng salamin
Sasabihin ang tunay na anyo
sa harap ng salamin

 Genres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics