Bitiw Lyrics

by Sponge Cola


Tama walang laglagan
At sama-samang hahanapin ang
liwanag
At tayo'y magpapaalon sa isang daluyong
Na maghahatid sa atin
Sa isang mahabang panaginip
Di na hihinto whooh...


(CHORUS:)
Wag kang Bibitiw Bigla
Wag kang Bibitiw Bigla
Higpitan lang ang yo'ng kapit maglalayag patungong langit


Na, na, na, na, na, na, na na. 2x


eka kaya ba nati'n to?
Kung hindi ay aakayin ka't itatayo
yun-yon kaya hanggang ngayon
Tuloy tuloy tuloy tuloy tuloy


Wag kang Bibitiw Bigla
Pikit ang yo"ng mga mata
Hipitan lang yo'ng kapit
Maglalayag patungong langit


Ating Tinig
Ating Himig
Abot Langit


Heto na Tayo 2x


ohh ohhh owohoohhh

 Genres & Moods
Advertisement

Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics