G. K. T. Lyrics

by Sponge Cola


Oh, ba't naman ganyan ang iyong mukha?
Humahaba bang listahan ng mga 'di nagagawa?
Patung-patong wala na bang takas
Anong oras ba ito magwawakas?


(CHORUS:)
Gising, kain, tulog
Gising, kain, tulog lang!
Gising, kain, tulog at paikut-ikot lang
Gising, kain, tulog
Gising, kain, tulog lang!
Gising, kain, tulog at paikut-ikot lang


Bad trip naman
Ng bigat ng trabaho
Ng tunay na sikreto
Gising kain tulog


Oh, maghanap ka na ng ibang kilig
Humihina na ang attention span ng 'di nakikinig
Ayoko nang masyadong mag-isip
Kantahan na para di ka mainip!


Gising, kain, tulog
Gising, kain, tulog lang!
Gising, kain, tulog at paikut-ikot lang
Gising, kain, tulog
Gising, kain, tulog lang!
Gising, kain, tulog at paikut-ikot lang

 Genres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics