Iyong Iyong Iyo Lyrics

by Sponge Cola


Hirap talikuran ng
Gan'tong pighati
Lunas sa iyong lungkot
Siya rin ang sanhi
Hindi ko mawaglit
Sa ‘king isip
Ang tanging niloloob
At laging hiling
Ng puso


Titila rin ang ulan
Tatahan at daraan
Pangako sayo, pangako sayo
Ako ay iyong iyong iyo


‘Di ko sukat akalain
Makakarating
Bawat tibok ng akin
Tibok mo na rin
Ng puso
Ng puso


Titila rin ang ulan
Tatahan at daraan
Pangako sayo, pangako sayo
Ako ay iyong iyong iyo
Sumpa ko walang hanggan
Maglaho man ang buwan
Pangako sayo, pangako sayo
Ikaw at ako parin hanggang dulo


Titila rin ang ulan
Tatahan at daraan
Pangako sayo, pangako sayo
Ako ay iyong iyong iyo
Sumpa ko walang hanggan
Maglaho man ang buwan
Pangako sayo, pangako sayo
Ikaw at ako parin hanggang dulo
Ikaw at ako
Ikaw at ako
Ikaw
At
Ako

 Genres & Moods
Advertisement

Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics