Kandila Lyrics

by Wolfgang


I
Masdan mo ang kandilang ito 
Ang apoy nito'y luma at kupas na!
Matingkad na ilaw ng limang dekada, 
Ilang saglit na lang ay magpapahinga.


(CHORUS:)
Ang magreklamo ay huwag dinggin,
Ang sumigaw patahimikin.
Ang umalsa ay patagong dakpin,
Ang lumaban nama'y ibaon sa dilim.


II
Ikaw ang alang, ang kapalit,
Bagong liwanag ng aking nagdaan
Ito ang ating tanging pamana
Kapangyarihan sa lahat ng makita.


(CHORUS:)
Ang magreklamo ay huwag dinggin, 
Ang sumigaw, patahimikin
Ang umalsa ay patagong dakpin
Ang lumaban nama'y ibaon sa dilim


ADLIB....


III
May kalaban ka sa bawat sulok
Nag-aabang lang ng isang kamalian
Matiyagan mabuti ang iyong mga kaibigan
At kung sino malapit sayo, mahigpit mong bantayan


(CHORUS:)
Ang magreklamo ay huwag dinggin
Ang sumigaw, patahimikin
Ang umalsa ay patagong dakpin
Ang lumaban nama'y ibaon sa dilim


Ang lumaban nama'y ibaon sa dilim.

 Genres & Moods
Advertisement
Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics