McJo Lyrics

by Yano


Nung summer nag-apply akong weyter
Sa paspud senter para me masuot naman
Akong ibang pantalon
Dalawang buwan kaming pinahirapan
Ang daming dinaanan
Tatlong interbyu, tatlong miting
Tatlong linggong treyning


Nasayang lang ang oras ko
Nasayang lang pera ng nanay ko
Ang bigat-bigat ng trabaho
Ang gaan-gaan ng sweldo


Dami kong gastos
Sando, medyas, sapatos
Mga papeles na inayos
Barangay, nbi, pulis clearance
At medical certificate


Nasayang lang ang oras ko
Nasayang lang pera ng nanay ko
Ang bigat-bigat ng trabaho
Ang gaan-gaan ng sweldo


Nag-resign ako wala pang isang linggo
Hindi ako kabayo! Mga gastos ko
Pinambili na lang sana ng pantalon


Nasayang lang ang oras ko
Nasayang lang pera ng nanay ko
Ang bigat-bigat ng trabaho
Ang gaan-gaan ng sweldo


Nasayang lang, nasayang lang! (til fade)

 Genres & Moods
Advertisement

Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics