Naroon Lyrics

by Yano


Liparin mo sa ulap
Sisirin mo sa dagat
Hukayin mo sa lupa
Baka naroon ang kalayaan


Tayo ba'y mga tau-tauhan
Sa isang dulang pangkalawakan
Mga anino ng nakaraan
Alipin ng kinabukasan


Liparin mo sa ulap
Sisirin mo sa dagat
Hukayin mo sa lupa
Baka naroon ang kalayaan


Tayo ba'y mga saranggola
Na nilalaro sa himpapawid
Makakawala ba sa pagkakatali
Kapag pinutol mo ang pisi


Liparin mo sa ulap
Sisirin mo sa dagat
Hukayin mo sa lupa
Baka naroon ang kalayaan


Tayo ba'y mga sunud-sunuran
Sa takda ng ating kapalaran
Kaya ba nating paglabanan
Mga sumpa ng kasaysayan


Liparin mo sa ulap
Sisirin mo sa dagat
Hukayin mo sa lupa
Baka naroon ang kalayaan

 Genres & Moods
Advertisement

Follow Us

© Copyright 2014-2018

Mobile Analytics